המשחק הסוציו דרמטי

משחק סוציו דרמטי 

משחק סוציו דרמטי היא אחת התופעות המורכבות בהתנהגות ילדים בתקופת הילדות המוקדמת. ילדים בכלל וילדים בגיל הרך בפרט אוהבים לשחק ובאמצעות המשחק ללמוד על סביבתם. המשחק מערב במהלכו התנסויות המאפשרות שליטה, ביטוי עצמי, חופש, יוזמה, תנועה והנאה מהו משחק סוציו דרמטי? המשחק הסוציו דרמטי מתמקד בעיקר בתפקידים ובאינטראקציות חברתיות. ניתן אמנם לצפות במשחק מסוג זה אצל ילדים סמוך לגיל שלוש ואילך, אך בגלל חשיבותו של המשחק הסוציו דרמטי ננסה להבהיר את מרכיביו כדי להבטיח שניצני התהליך, הניתנים לצפייה כבר בגיל שנה וחצי ושנתיים יזכו לעידוד ולפיתוח

ארבעה סוגים של התנהגויות משחק 

קיימים ארבעה סוגים של התנהגויות משחק: משחק תפקודי, משחק בנייה, משחק לפי חוקים ומשחק דרמטי וסוציו דרמטי משחק תפקודי: צורת משחק זו מופיעה מוקדם ונמשכת כל שנות הילדות המוקדמות. המשחק מאופיין בפעילות סנסו מוטורית ומבוסס על הצורך של הילד להפעיל את עצמו. תוך כדי המשחק הילד חוזר על מעשיו, משמיע קולות והדבר תורם להתפתחות יכולת הדיבור שלו. משחק תפקודי מאפשר לילד לתרגל את כישוריו הגופניים, לבחון ולהתנסות בסביבתו החומרית. למשל, הילד ילמד שרעשן משמיע קול כעושים בו תנועה מסוימת. בעתיד ילמד על עוד עצמים שמשמיעים קול או על עצמים שלא משמיעים בכלל משחק בנייה (קונסטרוקטיבי)

תכנית ערוכה מראש 

בשונה מהמשחק התפקודי צורה זו של משחק מכוונת לתכנית ערוכה מראש. בשלב זה הילד עובר מפעילות תפקודית לפעילות קונסטרוקטיבית יצירתית. למעשה, הילד מתקדם מהתנסות בצורות וחומרים ליצירה מאותם חןמרים וצורות. הבנייה והיצירה בצורת משחק זו מפתחות יכולת תכנון, מוטוריקה עדינה, הבנת נושא שיווי משקל, מיון משחק על פי חוקים: קיימות שתי קבוצות של משחק על פי חוקים: משחקי שולחן (דומינו, קלפים, דמקה) ומשחקי תנועה(מחבואים, משחקי כדור)

חוקים שנקבעו מראש 

הילד יודע שעליו לקבל חוקים שנקבעו מראש להסתגל אליהם ולשחק על פיהם משחק דרמטי וסוציו דרמטי: במשחק דרמטי הילד לוקח על עצמו תפקיד והוא מתנהג כאילו הוא דמות מסוימת. המלל של הילד תוך כדי משחק הוא חיקוי של הדמות שאותה הוא משחק. המשחק הסוציו דרמטי מפותח יותר כאשר הילד נמצא באינראקציה עם עוד משתתף. המשחק הסוציו דרמטי כולל שלושה מרכיבים עיקריים: חיקוי, דמיון ופעילות חברתית חשוב לפתח ולטפח משחק סוציו דרמטי בגיל הרך משום שמשחק זה מקדם את התפתחותו הרגשית, החברתית והאינלקטואלית של הילד ותורמת להצלחתו במסגרות חינוכיות ואנו בארט גן, משפחתון ופעוטון בפרדס חנה כרכור, מקפידים על סוגי משחקים מסוג הזה ובמיוחד למשחק הסוציו דרמטי

הרשמה 

רשמו עוד היום את ילדכם לארט גן, פעוטון בפרדס חנה שיכול לתת לילדכם את החינוך הטוב ביותר בגיל הרך עם דגש על מתן כלים למצוא דרכים עצמאיות לפיתוח כישורי החיים וכישורים חברתיים בהתאם לאישיותם הייחודית וליכולותיהם של ילדים שלכם

אורלי - 050-9366320